Search

משלוחים חינם בכל קנייה מעל 200 ₪

072-3233961

תקנון

הואיל: וחברת ביג מחשבים וסלולר מספר עסק מורשה 309359594 (להלן "החברה") מפעילה אתר למכירת מחשבים, מסכים, טלפונים סלולרים וציוד היקפי למחשבים (להלן "האתר")
והואיל: ותקנון זה מופנה לכל משתמשי האתר שיקראו (להלן "המשתמשים" \ "הרוכשים")
והואיל: והמשתמשים מסכימים שעל השימוש באתר יחולו הוראות תקנון זה וכל שימוש ו\או גלישה מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.
 

כללי:

 
 • אתר זה מיועד לשימוש לרכישת מוצרים לבני 18 ומעלה, שבבעלותם כרטיס אשראי תקף.
 • השימוש באתר הינו לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים ו\או סיטונאיים.
 • המשתמש ימסור את פרטיו האישיים בהתאם להוראות האתר.
 • המשתמש מתחייב לפעול לפי הוראות האתר בתום לב. מסירת פרטים כוזבים אסורה בהחלט, ויראו בה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון. רק התקנון שמופיע באתר במועד הרכישה יחייב את החברה.
 

מכירה:

 
 • החברה מציעה באתר מוצרים מסוגים שונים ובכמויות, כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 • החברה תקבע לפי שיקול דעתה את מחיר המוצרים והם יהיו תקפים למועד הצגתם באתר בלבד.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר המוצרים בכל עת.
 • במקרה ויתברר לחברה כי בשל טעות ו\או תקלה אזל המוצר מהמלאי ו\או הוצג מחיר שגוי, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה ולהשיב לרוכש את התשלום שישלם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מכירות קבוצתיות, בהן ישתתף מוצר מסוים. המחיר יהיה תלוי במספר משתתפים מינימלי, לפי קביעת החברה.
 • החברה תהיה רשאית לבטל את המכירה אם לא בוצעו רכישות במספר המינימלי. במקרה כזה הרוכשים לא יחוייבו בתשלום.
 • כל מכירה באתר תאושר רק לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי וקבלת אישור להזמנה מהחברה.
 
ביטול רכישה:
 • ביטול רכישה הינו בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.
 • ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד.
 
משלוח\איסוף עצמי
 • המחיר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח יצוינו בנפרד
 • אספקת המוצרים תעשה ע"י החברה או ע"י הספקים או ע"י מי מטעמם. אספקת המוצרים תיעשה במשלוח או באיסוף עצמי, לפי בחירת הלקוח. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
 • אספקת המוצר תיעשה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד הרכישה בלבד.
 • דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה, כדוגמת הובלה במנוף, הובלה עם מדרגות לכספות מסוג מסוים, הובלה מעבר לשתי קומות בבניין ללא מעלית המתאימה להובלת המוצר. כל תוספת בגין הובלה תחול על הרוכש ותשלום על ידיו.
 • מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם לאמור בדף המוצר. אם לא יצוין מועד מסירה, מועד זה יהיה תוך 14 ימי עבודה מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע"י החברה. (ימי עבודה יחשבו מיום א' עד יום ה' בלבד. ערבי חג וימי שבתון לא יחשבו כימי עבודה)
 • איחור במסירה בשל כוח עליון, שביתות והשבתות, עיצומים, מלחמות, שריפות, שיטפונות וכל סיבה שלחברה אין שליטה עליה, לא ייחשב כאיחור במסירת המוצר ולא יחשבו כהפרת התחייבות של החברה.
 • ידוע לרוכש והוא מסכים כי בשל המצב הביטחוני במדינה ומשיקולים שונים, חברות ההובלה מסרבות לבצע משלוחים לישובים מעבר לקו הירוק או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנה ביטחונית למוביל.
 • במקרה בו יתברר לחברה כי בנסיבות בנוצרו אין באפשרותה לספק את המוצר לרוכש באמצעים הרגילים הנהוגים בחברה, והצדדים לא ימצאו פתרון שיהיה מקובל על שניהם, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולהשיב לרוכש את הכספים ששילם.
 

אחריות למוצרים:

 
האחריות למוצרים תינתן על ידי הספקים השונים, בהתאם לתעודת אחריות שתסופק עם המוצר.
התמונות להמחשה בלבד.
החברה אינה אחראית לתוכן שסופק על ידי צד ג', כדוגמת יבואן ו\או יצרן ו\או ספק.
 

סמכות שיפוט וברירת הדין:

 
ברירת הדין בכל הקשור לענייני אתר זה הינה עפ"י הדין הישראלי. סמכות השיפוט המקומית הינה לבית המשפט בקריות בלבד.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא
03-6774483

דילוג לתוכן